سایپا دیزل

خکاوه در نمودار تعدیل نشده روزانه بعد از شکست روند نزولی و تکمیل پولبک در محدوده قیمت اسمی با حد ضرر ۹۸ تومان میتواند مناسب خرید باشد…

Chart خکاوه_تعدیل_نشده, D1, 2017.05.14 05:47 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real