ساراب

سیمان داراب

ساراب در محدوده قیمتی ۱۵۵-۱۴۸ تومان از حمایت خط روند صعودی کوتاه مدت برخوردار است و در صورتیکه بالای ۱۵۵ تومان معامله و تثبیت شود بسوی مقاومتهای  بالاتر نوسان می کند…

Chart ساراب, W1, 2017.05.14 03:03 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real