سشرق

سیمان شرق

سشرق در محدوده حمایت ۱۰۶ تومان الگوی AB=CD  را تکمیل کرده و در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۰۹ تومان میتواند بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان کند…

Chart سشرق, D1, 2017.05.13 00:20 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real