صنایع شیمیایی سینا

شسینا در محدوده ۱۲۵۰ تومان درکف کانال صعودی معامله میشود و در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۳۲۰ تومان روند نزولی را خواهد شکست و احتمالا” بسوی سقف کانال پیشروی خواهد کرد….

Chart شسینا, D1, 2017.05.12 22:24 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real