قندثابت خراسان

قثابت که در ۵ فروردین در محدوده ۱۱۰ تومان تحلیل و توصیه به خرید شد در تاریخ ۶ اردیبهشت تا ۱۸۷۹ ریال رشد کرد و نمادش متوقف شد که هنوز بازگشایی نشده است…

این سهم  که در ۱۷۰ تومان هدف الگوی هارمونیک را در سقف کانال صعودی تایم فریم هفتگی شکسته است مادامی که بالای این عدد  معامله شود میتواند هدف های بالاتری داشته باشد و در صورتیکه زیر این عدد بازگشایی شود در کوتاه مدت روند اصلاحی خواهد داشت …

Chart قثابت, W1, 2017.05.10 12:03 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real