گل گهر

کگل در محدوده ۲۲۰ تومان  روی میدلاین چنگال حمایت دارد و در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۲۰ تومان  و عبور پر حجم از ۲۳۰ تومان میتواند بسوی سقف قبلی و احتمالا” سقف چنگال نوسان کند….

Chart کگل, D1, 2017.05.13 20:44 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real