۱ خرداد, ۱۳۹۶

ثاژن

سخت آژند (بروز رسانی) ثاژن در زمان تعطیلی موقت سایت در تاریخ ۶ اردیبهشت در کانال تلگرام و در محدوده  ۳۵۰ تومان بررسی شد و اولین […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

ثشاهد

سرمایه گذاری شاهد ثشاهد روی ۱۲۰ تومان از حمایت خط روند صعودی بلند مدت برخوردار است که با سقف کانال نزولی قبلی نیز همپوشانی دارد و […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

شاخص انبوه سازی

انبوه سازی شاخص گروه انبوه سازی و ساختمانی به نظر در حال تکمیل پولبک به روند نزولی شکسته شده است ….
۱۷ اسفند, ۱۳۹۵

ثشاهد

سرمایه گذاری شاهد ثشاهد  روی ۱۲۰ تومان پولبک به خط روند نزولی را تکمیل کرده است و در صورت تثبیت بالای این قیمت بسوی مقاومتهای بالاتر […]