۳ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی نماد "ثباغ"

شهرسازی و خانه سازی باغمیشه ثباغ از محدوده ۱۸۰ تومان در کف کانال صعودی با افزایش تقاضا مواجه شد و اگر بتواند بالای ۱۹۸ تومان معامله […]
۱۳ مهر, ۱۳۹۵

ثباغ (بروز رسانی)

[mah_vip] شهرسازی و خانه سازی باغمیشه ثباغ  به نظر در حال تکمیل شانه راست الگوی ادامه دهنده سرو شانه هست و در صورت تثبیت بالای ۲۱۰ […]
۲ اسفند, ۱۳۹۴

بررسی باغمیشه

[mah_vip] ثباغ  در محدوده ۲۲۰ تا ۲۳۰ تومان حمایت مهمی دارد و انتظار دارم ظرف دو روز آینده شاهد حمایت و افزایش تقاضا  روی این محدوده […]
۲۴ آبان, ۱۳۹۴

بررسی باغمیشه

ثباغ فقط اگر بتواند بالای ۲۳۰ تومان تثبیت شود با خارج شدن از مقاومت ابرکومو  برای شکست روند نزولی آماده خواهد شد… در اینصورت مقاومتهای ۲۴۵ […]