۲۴ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی ثنوسا

ثنوسا بالای ۱۵۵ تومان حمایت دارد و این حمایت را تا کنون دومرتبه تایید کرده و کف دو قلو ساخته است … این سهم در کوتاه […]
۷ دی, ۱۳۹۵

بررسی ثنوسا

ثنوسا  در شرایطی متوقف شد که  نمودارش کاملا” صعودی بود و قیمت از سقف الگوی پرچم خارج شده بود و هدف ۳۰۰ تومان را نشان میداد […]
۲۲ آبان, ۱۳۹۵

ثنوسا(بروز رسانی)

[mah_vip] ثنوسا هم بالاخره روی حمایت ۲۱۵ تومان رسید و در صورتیکه زیر این قیمت تثبیت نشود اصلاح قیمتی سهم  باید تمام باشد و در اینصورت […]
۱۱ آبان, ۱۳۹۵

ثعمرا (بروز رسانی)

ثعمرا  در تحلیل قبلی برای محدوده ۱۷۵-۱۷۰ تومان پیشنهاد خرید داده شد . این سهم طبق همان پیش بینی  از محدوده مشخص شده در ۱۷۵-۱۷۰ تومان […]