۱۱ آبان, ۱۳۹۵

بررسی حکشتی

حکشتی این سهم در محدوده  ۴۳۵-۴۲۰  تومان   ازحمایت کف کانال صعودی بلند مدت و کف کانال نزولی کوتاه مدت برخوردار است و به نظر می رسد […]
۲۰ بهمن, ۱۳۹۴

پرچم در حکشتی

حکشتی با توجه به الگوی پرچم ، اگر بالای ۶۲۰ تومان جلوس کند ، در ۷۵۰ تومان ملاقاتش خواهیم کرد … حکشتی اولین بار در اسفند […]
۶ مهر, ۱۳۹۴

بررسی حکشتی

[mah_vip] حکشتی امروز  خط روند نزولی کوتاه مدت را شکست. در صورتیکه قیمت این سهم بالای ۵۳۵ تومان  تثبیت شود  مقاومت های ۵۵۰ و ۵۸۰ و […]
۲۵ مرداد, ۱۳۹۴

بررسی حپترو

حمل و نقل پتروشیمی حپترو  در ۲۳۹ حمایت دارد ولی قبل از آن به حمایت خط روند صعودی کوتاه مدت واکنش نشان داده است . اگر […]