۱۲ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی خساپا

سایپا خساپا در محدوده ۱۲۵-۱۲۷ تومان مقاومت دارد و به دلیل نزدیکی به این مقاومت امروز صف خریدش چندین بار عرضه شد ولی همچنان پر تقاضا […]
۱ شهریور, ۱۳۹۵

بررسی سایپا

[mah_vip] خساپا محدوده ۱۱۶- ۱۲۰ تومان توسط سهامدار عمده حمایت شده و در این محدوده کف سازی کرده است .  همچنین میانگین ۵۰ روزه در ۱۱۶ […]
۳۰ مرداد, ۱۳۹۵

خودرویی ها

[mah_vip] خکاوه امروز صف فروش کم حجمی داشت ولی به نظرم  از کف در حال جمع آوری بود … بطور کلی خودرویی ها اعم از خودرو […]
۱۶ مرداد, ۱۳۹۵

بررسی خساپا

[mah_vip] خساپا که در روند نزولی کوتاه مدت کانالیزه شده است در ۱۱۴۵ ریال یک پترن گارتلی ایده آل  را می تواند تکمیل کند . بنابر […]