۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

خکاوه

سایپا دیزل خکاوه در نمودار تعدیل نشده روزانه بعد از شکست روند نزولی و تکمیل پولبک در محدوده قیمت اسمی با حد ضرر ۹۸ تومان میتواند […]
۱۸ مهر, ۱۳۹۵

خودرو

[mah_vip] خودرو جهش قیمتی و حجم هایی که هفته گذشته در نمادهای خودرویی معامله شد و باعث شکست روند اصلاحی در این گروه گردید نشان می […]
۴ مهر, ۱۳۹۵

بررسی خکاوه

  [mah_vip] سایپادیزل خکاوه در ۱۴۵ تومان به مقاومت خط روند نزولی رسید و با افزایش عرضه های نوسانگیران مواجه شد . در مورد این سهم […]
۳۰ مرداد, ۱۳۹۵

خودرویی ها

[mah_vip] خکاوه امروز صف فروش کم حجمی داشت ولی به نظرم  از کف در حال جمع آوری بود … بطور کلی خودرویی ها اعم از خودرو […]