۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

ثشاهد

سرمایه گذاری شاهد ثشاهد روی ۱۲۰ تومان از حمایت خط روند صعودی بلند مدت برخوردار است که با سقف کانال نزولی قبلی نیز همپوشانی دارد و […]
۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

شاخص انبوه سازی

انبوه سازی شاخص گروه انبوه سازی و ساختمانی به نظر در حال تکمیل پولبک به روند نزولی شکسته شده است ….
۷ دی, ۱۳۹۵

شاخص انبوه سازی

شاخص گروه انبوه سازی  بعد از شکست حمایت کف کانال صعودی ، اکنون به محدوده کف کانال نزولی نزدیک شده و در اشباع فروش قرار دارد […]
۷ دی, ۱۳۹۵

بررسی ثنوسا

ثنوسا  در شرایطی متوقف شد که  نمودارش کاملا” صعودی بود و قیمت از سقف الگوی پرچم خارج شده بود و هدف ۳۰۰ تومان را نشان میداد […]