۱۲ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی خساپا

سایپا خساپا در محدوده ۱۲۵-۱۲۷ تومان مقاومت دارد و به دلیل نزدیکی به این مقاومت امروز صف خریدش چندین بار عرضه شد ولی همچنان پر تقاضا […]
۵ بهمن, ۱۳۹۵

سرمایه گذاری سایپا

وساپا در محدوده قیمتی بالای ۹۱ تومان به حمایت فیبوی ۶۱٫۸ درصد برگشتی واکنش مثبت داشته و حمایت شده است …  مادامی که این حمایت را […]
۱۹ شهریور, ۱۳۹۵

پارس خودرو

خپارس در نمودار لگاریتمی  در محدوده قیمتی ۱۲۲- ۱۲۵ تومان  به کف کانال صعودی بلند مدت رسیده و به نظر در حال برگشت است  و در […]
۱ شهریور, ۱۳۹۵

بررسی سایپا

[mah_vip] خساپا محدوده ۱۱۶- ۱۲۰ تومان توسط سهامدار عمده حمایت شده و در این محدوده کف سازی کرده است .  همچنین میانگین ۵۰ روزه در ۱۱۶ […]