۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶

ساراب

سیمان داراب ساراب در محدوده قیمتی ۱۵۵-۱۴۸ تومان از حمایت خط روند صعودی کوتاه مدت برخوردار است و در صورتیکه بالای ۱۵۵ تومان معامله و تثبیت […]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶

سشرق

سیمان شرق سشرق در محدوده حمایت ۱۰۶ تومان الگوی AB=CD  را تکمیل کرده و در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۰۹ تومان میتواند بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان […]
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶

شاخص سیمان

شاخص صنعت سیمان در تایم فرم هفتگی روی خط روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد و بعد از شکست روند نزولی بلند مدت ، پولبک را […]
۱۳ اسفند, ۱۳۹۵

سیمان دورود

سدور که قبلا” روی ۸۳-۸۵ تومان توصیه به خرید شده بود و تا محدوده ۱۲۳ تومان هم رشد کرد اکنون روی ۹۰ تومان کف جدیدی ساخته […]