۵ مرداد, ۱۳۹۴

کف کانال صعودی و حمایتی معتبر

[mah_vip] پتروشیمی خراسان خراسان برای چهارمین مرتبه به حمایت کف کانال صعودی رسیده و در محدوده ۶۰۰ تومان با حد ضرر ۵۸۰ تومان  برای هدف های […]
۲ مرداد, ۱۳۹۴

این نماد ساختمانی

[mah_vip] ثشاهد  را برای کاربر عزیزی که در بخش پرسش و پاسخ سوال کرده بود تحلیل کردم. اما برای دیگر دوستان هم قابل استفاده است. ثشاهد […]
۵ تیر, ۱۳۹۴

فرصت خرید در این گروه

[mah_vip] شاخص انبوه سازی بعد از اینکه تا روی تراز ۷۸٫۶ درصد موج صعودی قبلی اصلاح شد در ۷۲۵ واحد و تقریبا” از روی خط روند […]
۳۰ خرداد, ۱۳۹۴

این سهم ساختمانی

[mah_vip] شرکت عمران و توسعه شاهد( ثعمرا) ثعمرا در گروه ساختمانی برخلاف شرکت های دیگر این گروه سال مالی منتهی به اسفندماه دارد و  در یک […]