۲۶ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی شبندر

پالایشگاه بندر عباس شبندر که در دو ماه گذشته بالای ۴۵۰ تومان حمایت و تثبیت شده است اکنون با حمایت حقوقی به مقاومت ابرهای کومو نقوذ […]
۳ آبان, ۱۳۹۵

شبندر(بروز رسانی)

[mah_vip] گروه پالایشی روند صعودی خوبی دارد و در هفته های اخیر با چراغ خاموش و حرکت لاک پشتی  بسوی بالا ،نوسانگیران را خارج کرده و […]
۱۳ مهر, ۱۳۹۵

شبندر(بروز رسانی)

[mah_vip] شبندر در تحلیل قبلی این سهم گفتم اگر بالای ۴۸۰ تومان معامله و تثبیت شود می تواند بسوی سقف کانال استارت بزند و در اینمدت […]
۵ مهر, ۱۳۹۵

شبندر(بروزرسانی)

[mah_vip] شبندر هم تا کنون حمایت ۴۸۰ تومان را حفظ کرده است و اگر همچنان روی ۴۸۰ تومان حمایت شود بزودی با لمس کف کانال  و […]