۱۷ بهمن, ۱۳۹۵

شتران

شتران بعد از افزایش سرمایه درست روی خط روند صعودی و حمایت فیبوی ۶۱٫۸ درصد برگشتی بازگشایی شد … ۱۹۷ تومان حمایت فیبوی ۶۱٫۸ درصد است […]
۱۳ مهر, ۱۳۹۵

شتران(بروزرسانی)

[mah_vip] پالایشگاه تهران شتران در یک روند صعودی کوتاه مدت کانالیزه شده که اکنون کف این کانال محدوده ۳۱۵ تومان است و مادامی که قیمت سهم […]
۵ مهر, ۱۳۹۵

شتران(بروز رسانی)

[mah_vip] شتران تاکنون در نوسان های منفی روند صعودی کوتاه مدت را حفظ کرده است و اگر بالای ۳۱۵ تومان معامله و تثبیت شود بسوی مقاومتهای […]
۱۵ شهریور, ۱۳۹۵

پالایشگاه لاوان

[mah_vip] شاوان  هم مانند شتران و شبندر اکنون چارت زیبایی دارد و کافی است قیمت این سهم بالای ۱۰۳۰ تومان تثبیت شود تا بسوی مقاومتهای بالاتر […]