۲۲ بهمن, ۱۳۹۵

پالایشگاه اصفهان

شپنا در ۲۳۷۹ ریال خط روند نزولی را لمس کرده و با حمایت حقوقی بالای ۲۴۰ تومان معامله میشود و با توجه به اینکه در ۲۳۰ […]
۱۲ مهر, ۱۳۹۵

پالایشگاه اصفهان

شپنا در کف کانال صعودی در محدوده قیمتی ۲۴۵تا ۲۶۵ تومان حمایت می شود و اگر بالای ۲۶۵ تومان معامله و تثبیت شود بسوی مقاومتهای بالاتر […]
۱۵ شهریور, ۱۳۹۵

پالایشگاه لاوان

[mah_vip] شاوان  هم مانند شتران و شبندر اکنون چارت زیبایی دارد و کافی است قیمت این سهم بالای ۱۰۳۰ تومان تثبیت شود تا بسوی مقاومتهای بالاتر […]
۱۳ شهریور, ۱۳۹۵

بررسی شاخص فرآورده های نفتی

[mah_vip] شاخص گروه پالایشی روی حمایت مهم ۱۹۵۰۰۰ واحد قرار دارد و احتمالا” باید از همین محدوده  برگشت داشته باشد چون اگر زیر ۱۹۵۰۰۰ واحد بسته […]