۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

غالبر(بروزرسانی)

[mah_vip] غالبر  قبلا” در قیمتهای زیر ۱۲۰ تومان توصیه به خرید شده بود و تا بالای ۱۹۰ تومان رشد کرد. بعد از اینکه وارد روند اصلاحی […]
۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

بررسی شاخص غذایی

[mah_vip] شاخص محصولات غذایی بجز قند سال گذشته  قبل از شروع حرکت گروه خودرویی و بقیه بازار و بعد از رشد گروه قندو شکر  یک رشد […]
۵ اسفند, ۱۳۹۴

بررسی غالبر

[mah_vip] لبنیات کالبر غالبر روی ۱۵۹- ۱۶۰ تومان حمایت مهمی دارد و با حد ضرر تثبیت زیر ۱۵۰ تومان مناسب ارزیابی میشود. این سهم در محدوده […]
۱۱ دی, ۱۳۹۴

این سهم از گروه لبنی

  [mah_vip] لبنیات پاک (غپاک) غپاک هم یکی دیگر از نمادهای گروه لبنی بود که قبلا” تحلیل شده بود و چون حمایت افقی در محدوده ۴۱۰ […]