۲۶ بهمن, ۱۳۹۵

بررسی شبندر

پالایشگاه بندر عباس شبندر که در دو ماه گذشته بالای ۴۵۰ تومان حمایت و تثبیت شده است اکنون با حمایت حقوقی به مقاومت ابرهای کومو نقوذ […]
۲۲ بهمن, ۱۳۹۵

شاخص فرآورده های نفتی

شاخص گروه پالایشی درانتهای الگوی کنج نزولی قرار دارد و دامنه نوسانات بسیار محدود شده و به نظر آماده ورود نقدینگی و مستعد نوسان مثبت است […]
۱ آذر, ۱۳۹۵

پالایشی ها و بررسی یک سهم

در میان نمودارهای نمادهای پالایشی دو نماد شتران و شبریز از نظر تکنیکی نمودارهای بهتری دارند و پس از این دو سهم  نمودارهای شپنا و شاوان […]
۲۵ آبان, ۱۳۹۵

شاخص پالایشی

در نمودار شاخص فرآورده های نفتی (پالایشی) یک ترند صعودی کوتاه مدت قابل شناسایی است که در چارت مشخص شده و  واکنش مثبت به کف این […]