۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

شاخص انبوه سازی

انبوه سازی شاخص گروه انبوه سازی و ساختمانی به نظر در حال تکمیل پولبک به روند نزولی شکسته شده است ….
۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶

شاخص سیمان

شاخص صنعت سیمان در تایم فرم هفتگی روی خط روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد و بعد از شکست روند نزولی بلند مدت ، پولبک را […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

شاخص قندوشکر

شاخص صنعت قندوشکر شاخص گروه قندوشکر(اولین تحلیل ما در اولین روز کاری امسال )پس از رشد خوب و عالی تا محدوده ۸۰۵۰ واحد اکنون در حال […]
۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

قنیشا

قند نیشابور اولین تحلیل امسال در روز ۵ فروردین ماه تحلیل #شاخص قندوشکر  بود که این شاخص را در کف کانال صعودی نشان میداد و پیش […]