ولیز آخرین بار در تاریخ ۱۹ بهمن بررسی شد و گفته شد که در کف کانال نزولی از فروشنده خالی شده است و می تواند نوسان مثبت داشته باشد … پس از آن تحلیل و در روزهای بعد براحتی فرصت خرید در قیمتهای زیر ۱۱۰ تومان در این سهم داده شد …

این سهم روز گذشته تا ۱۳۸ تومان رشد کرد و در آنجا به خط روند نزولی برخورد کرد و تا همین جا  و در کمتر از یکماه بیش از ۱۵ درصد بازدهی داشته است …

در حال حاضر اگر بالای ۱۳۰ تومان تثبیت شود از روند نزولی در تایم هفتگی خارج خواهد شد و مقاومتهای بعدی ۱۵۰ تومان و ۱۷۰ تومان خواهد بود ….

نوسان های منفی این روزهای آخر سال ، که بخاطر نیاز شرکت های حقوقی و بعضی سهامداران حقیقی به نقدینگی اجتناب ناپذیر است شاید فرصتی دوباره برای ورود در کف قیمت فراهم کند…

.
Chart ولیز, W1, 2017.03.07 12:48 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real

 توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.