ماشین سازی نیرو محرکه

تمحرکه قبلا” در کانال تلگرام در محدوده بالای ۱۳۰ تومان توصیه به خرید شده است . این سهم  اکنون با  عبور از مقاومت ۱۶۰ تومان روند نزولی را شکسته و از کانال نزولی شش ماهه خارج شده و احتمالا” تا ۱۸۳ تومان یک گپ قیمتی را پر خواهدکرد. بنابر این نوسان های منفی احتمالی  روی ۱۶۰ تومان می تواند  پولبک باشد .

این سهم مادامی که بالای ۱۶۰ تومان  معامله شود بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان خواهد کرد..

Chart تمحرکه, D1, 2017.04.08 00:46 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.