سیمان داراب

ساراب که از محدوده ۱۰۸-۱۱۰ تومان توصیه به خرید شده و پس از آن نیز بالای ۱۲۰ تومان برای خرید تاکید شده بود اکنون در تایم فریم هفتگی در حال شکست روند نزولی بلند مدت است و در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۵۵ تومان از روند نزولی بلند مدت خارج خواهد شد … حمایت سهم اکنون محدوده ۱۴۸ تومان است …

نوسان های منفی در این سهم با حد ضرر ۱۳۰ تومان مناسب خرید است …

Chart ساراب, W1, 2017.04.09 02:13 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.