داده پردازی ایران

مداران  که در تاریخ ۲۳ اسفند ماه در محدوده ۲۵۵-۲۶۰ تومان توصیه به خرید شد همچنان در محدوده ۲۶۰ تومان از حمایت کف کانال برخوردار است و در این محدوده با افزایش تقاضا مواجه شده است…. این سهم در ۲۷۰ تومان با میانگین متحرک ۲۰ روزه مماس است و در صورت تثبیت قیمت بالای این عدد می تواند بسوی سقف قبلی و احتمالا” سقف کانال پیشروی کند…

حد ضرر این سهم در حال حاضر ۲۴۰ تومان است  و مقاومتها و حمایت های دقیق تر در چارت مشخص شده است ….

Chart مداران, W1, 2017.04.05 18:59 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.