پلاسکوکار

پلاسک که در محدوده ۷۳-۷۵ تومان توصیه به خرید شد در محدوده ۱۰۰- ۱۰۵ تومان با مقاومت سقف قبلی و نیز خط روند نزولی برخورد میکند و اکنون با صف خرید به این محدوده رسیده است … اگر این سهم بتواند  از این محدوده مقاومتی با صف خرید عبور کند مقاومتهای بعدی تا سقف کانال ۱۱۵و ۱۲۵ تومان هستند …

Chart پلاسک, W1, 2017.04.04 21:05 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.