سرمایه گذاری شاهد

ثشاهد روی ۱۲۰ تومان از حمایت خط روند صعودی بلند مدت برخوردار است که با سقف کانال نزولی قبلی نیز همپوشانی دارد و احتمال برگشت قیمت از این محدوده وجود دارد …

Chart ثشاهد, D1, 2017.05.14 03:14 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.