ستران

سیمان تهران

ستران در محدوده قیمتی ۱۹۵-۲۰۰ تومان روی حمایت ترند نزولی معامله میشود و در صورتیکه این محدوده حمایتی را از دست ندهد بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان خواهد کرد …. محدوده ۲۲۸ تومان مقاومت کوتاه مدت سهم است …

Chart ستران, D1, 2017.05.13 18:53 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.