سشرق

سیمان شرق

سشرق در محدوده حمایت ۱۰۶ تومان الگوی AB=CD  را تکمیل کرده و در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۰۹ تومان میتواند بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان کند… ولی در صورتیکه زیر ۱۰۹ تومان تثبیت شد و یا حمایت ۱۰۶ تومان شکسته شود باید منتظر تکمیل اصلاح و احتمالا” خرید در محدوده قیمت اسمی باشیم …

Chart سشرق, D1, 2017.05.13 00:20 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.