شاخص سیمان

شاخص صنعت سیمان در تایم فرم هفتگی روی خط روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد و بعد از شکست روند نزولی بلند مدت ، پولبک را در این محدوده به نظر تکمیل کرده و یا در حال تکمیل پولبک است …

Chart 53-سیمان6, W1, 2017.05.13 00:06 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.