پتروشیمی شازند(اراک)

شاراک در تایم روزانه بالای حمایت ۳۳۰ تومان به کف کانال صعودی کوتاه مدت و نیز حمایت ابرکومو واکنش مثبت نشان داده و مادامی که حمایت ۳۳۰ تومان را ازدست ندهد در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۵۰ تومان می تواند بسوی سقف کانال نوسان داشته باشد …

Chart شاراک, D1, 2017.05.16 05:03 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.