شپدیس

پتروشیمی پردیس

شپدیس در تایم فریم هفتگی به محدوده حمایت کف کانال صعودی بلند مدت نزدیک شده است .

این حمایت در محدوده قیمتی ۶۸۰ – ۶۵۷ تومان میتواند باعث افزایش تقاضا و برگشت قیمت شود و مادامی که قیمت سهم زیر ۷۵۰ تومان معامله میشود این محدوده را باید تحت نظر داشته باشیم و در صورت مشاهده برتری تقاضا برای خرید سهم تصمیم گیری کنیم…

در صورت برگشت قیمت از کف کانال و تثبیت بالای ۷۵۰ تومان روند نوسانات سهم بسوی سقف کانال خواهد بود…

 توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

w1-mofid-securities-co-2