صنایع شیمیایی ایران

شیران  آخرین باردر تاریخ ۹ فروردین در محدوده قیمتی ۳۱۵ تومان توصیه به خرید شد و اکنون تا بالای مقاومت ۴۰۰ تومان رشد قیمت داشته است …

این سهم  در صورتیکه نتواند بالای ۴۰۰ تومان معامله و تثبیت شود احتمالا” با واگرایی منفی مواجه خواهد شد و بسوی حمایت های مشخص شده در چارت اصلاح خواهد کرد ولی اگر بالای ۴۰۰ تومان تثبیت شود واگرایی منفی خنثی خواهد شد ….

Chart شیران, D1, 2017.05.12 22:35 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real