شرکت سرمایه گذاری مسکن

ثمسکن در نمودار تعدیل شده اکنون در محدوده ۸۳ تومان با حمایت فیبوی ۶۱٫۸ برگشتی موج صعودی قبل مواجه است و همزمان روی ترندلاین صعودی معامله میشود و در این قیمت ها ارزنده است …

در صورتیکه حمایت ۸۳ تومان را در قیمت پایانی از دست ندهد و بالای ۸۵ تومان معامله و تثبیت شود پایان اصلاح تایید میشود و بسوی مقاومتهای بالاتر پیشروی خواهد کرد و در صورتیکه زیر ۸۳ تومان معامله شود حمایت های بعدی ۷۷ و ۷۴ تومان خواهد بود و در اینصورت نیز خرید سهم بصورت پله ای مناسب ارزیابی میشود …

 

SAMASKAN