نورد آلومینیوم (بروز رسانی)

فنوال یکی از تحلیل های موفق ما بوده و نوسانات قیمت در این سهم را از ۷۱ تومان دنبال کردیم و بعد از تثبیت بالای ۱۰۰ تومان نیز هرگاه که به ۱۰۰ تومان نزدیک شد با حد ضرر ۱۰۰ تومان توصیه به خرید شده  و آخرین تحلیل ما در سایت قبل از تعطیلی موقت سایت در ۴ اسفند ماه ۹۵ بود که در محدوده ۱۰۵ تومان توصیه به خرید شد و در کانال تلگرام نیز آخرین تحلیل در ۳ اردیبهشت بوده که روی ۱۱۵ تومان با هدف محدوده ۱۵۰ تومان و سقف کانال توصیه به خرید شد که دقیقا” سقف کانال را در ۱۵۸۱ ریال لمس کرده و سپس وارد اصلاح شده است…

اکنون این سهم در مسیر اصلاح روی میدلاین کانال صعودی در محدوده ۱۳۳ تومان حمایت شده ولی محدوده ۱۳۰ تومان حمایت مهم سهم در فیبوی ۵۰ درصد برگشتی است که با میانگین متحرک ۲۰ روزه همپوشانی دارد .محدوده ۱۲۳ -۱۲۴ تومان هم حمایت فیبوی۶۱٫۸ درصد است که اگر کسی قصد خرید در این محدوده را داشته باشد باید ۱۲۳ تومان را حد ضرر قرار دهد ولی تثبیت قیمت زیر ۱۳۰ تومان زیاد مطلوب نیست و سهم را از روند صعودی خارج خواهد کرد…

Chart فنوال, D1, 2017.05.22 15:25 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real