سیمان فارس و خوزستان

سفارس که روند نزولی را در محدوده ۱۵۰ تومان شکسته است در ۱۵۵-۱۵۹ مقاومت دارد که اگر از این مقاومت عبور کند یا بالای ۱۵۵ تومان تثبیت شود احتمالا” بسوی سقف قبلی نوسان خواهد کرد …

نوسان های منفی در این سهم میتواند پولبک و مناسب خرید باشد …. حد ضرر سهم ۱۳۸ تومان است …

سفارس