فولاد خوزستان

فخوز که در مجمع سالانه خود به ازای هر سهم  ۴۰ تومان سود نقدی بین سهامداران تقسیم کرد و این سود را از ۲۴ تیر ماه از طریق بانک تجارت پرداخت میکند پس از مجمع بالای مقاومت ۲۸۵ تومان بازگشایی شد و روند نزولی را در نمودار تعدیل شده شکست و  به رشد خود ادامه داد تا اینکه امروز موفق شد سقف قبلی ۳۲۸ تومان را با صف خرید بشکند …

با توجه به اینکه این سهم طی چند روز اخیر روی ۳۱۵ تومان تثبیت شده بنابر این مادامی که حمایت ۳۱۵ تومان را از دست ندهد و بالای ۳۲۸ تومان معامله شود هدف سقف کانال خواهد بود …

مقاومت بعدی ۳۴۵ تومان و مقاومتهای سقف کانال  ۳۷۵ و ۳۹۵ تومان است …

 

فخوز2