وبملت و حمایت سهامداران عمده!

بانک ملت

در نماد وبملت مشاهده میشود که این سهم با حمایت سهامداران عمده روند نزولی شش ماه اخیر را شکسته و نوسان های منفی در قیمت این سهم میتواند پولبک باشد!

در میان سهامداران عمده این سهم ، “شرکت گروه مالی ملت” از نیمه های اردیبهشت مشغول خرید وبملت است بطوریکه حجم خریدهایش از نیمه خرداد ماه با شیب تندتری افزایش یافته و طی ۱۰ روز گذشته نیز از مهمترین حامیان سهم بوده است . همچنین”شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد” از ابتدای تیرماه به جمع سهامداران عمده این سهم اضافه شده و مشغول خرید است و طی هفته گذشته نیز با افزایش خریدهایش از سهم حمایت کرده است … دیگر سهامدار عمده بانک ملت که طی هفته گذشته از سهم حمایت کرده “شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف” بوده است و همچنین  ” BFMصندوق سرمایه گذاری.ا. بازارگردانی ملت” نیز در روزهای اخیر با خریدهای رو به بالا در کنار سه سهامدار عمده فوق حامی سهم بوده است …

در نمودار روزانه این سهم همانگونه که ذکر شد با حمایت سهامداران عمده روند نزولی شش ماهه شکسته شده و با توجه به ساختار اندینگ در نمودار و شکست روند نزولی احتمال رشد قیمت سهم در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۰۰ تومان افزایش یافته است و میتواند نوسان مثبت داشته باشد …

مهمترین مقاومت سهم اکنون ۱۰۴ تومان است که در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۰۰ تومان احتمالا” شکسته خواهد شد و بسوی مقاومت بعدی در محدوده ۱۱۲ تومان و سپس ۱۲۵ تومان نوسان خواهد کرد …  این تحلیل مادامی که قیمت سهم بالای ۹۵ تومان معامله شود و روی این قیمت حمایت شود معتبر است و در صورتیکه قیمت زیر ۹۵ تومان تثبیت شود ولی حد ضرر ۹۰ تومان شکسته نشود رشد قیمت با چالش مواجه میشود ولی پتانسیل تشکیل کف دوبل و رشد قیمت همچنان پابرجاست و رشد قیمت احتمالا” با تاخیر و زمانبر خواهد بود و در صورت شکست ۹۰ تومان نیز تحلیل بی اعتبار خواهد شد و باید دوباره بررسی شود….

مهمترین حمایت های سهم در حال حاضر ۹۸ و ۹۵ تومان است که با توجه به اینکه ورود نقدینگی به سهم مشهود است با حد ضرر ۹۰ تومان در نوسان های منفی مناسب خرید خواهد بود ….

وبملت