وتوکا در حال شکست روند نزولی!

سرمایه گذاری توکا فولاد

وتوکا در محدوده بالای ۱۰۰ تومان اصلاحش کامل شده و در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۱۱ تومان روند نزولی کوتاه مدت را خواهد شکست و بسوی مقاومت های بالاتر تا سقف کانال احتمالا” نوسان خواهد کرد …

محدوده ۱۱۰ تومان برای خرید با حد ضرر ۱۰۰ تومان مناسب به نظر می رسد…

وتوکا