کساوه در محدوده کف کانال صعودی

صنایع کاشی و سرامیک سینا

کساوه بعد از تقسیم سود ۲۲ تومانی در مجمع بالای ۲۶۰ تومان بازگشایی شد و در نمودار تعدیل شده با احتساب سود مجمع یعنی بالاتر از قیمت قبل از مجمع بازگشایی شده است … این نکته که اکثر سهم ها بعد از تقسیم سود مجمع بازگشایی خوبی داشتند و حتی بعضی نمادها بعد از بازگشایی شروع به رشد کرده اند نکته مثبتی برای بازار است …

این سهم در نمودار تعدیل شده ، کف کانال را در قیمت ۲۴۴ تومان لمس کرده است در ۲۵۵ تومان با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه مماس است و در صورتیکه بالای ۲۶۵ تومان معامله و تثبیت شود و از مقاومت ۲۹۳ تومان عبور کند احتمالا” بسوی سقف کانال نوسان خواهد کرد …

بنابراین محدوده ۲۵۵-۲۶۵ تومان محدوده حمایت سهم در کف کانال است ومقاومتها در چارت مشخص شده است . حد ضرر سهم نیر ۲۴۴ تومان می باشد …

 

کساوه