بالبر روی خط روند صعودی

کابل البرز

بالبر در ۲۵۵ تومان روی خط روند صعودی معامله میشود و مادامی که این حمایت را ازدست ندهد در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۷۵ تومان و عبور از ۳۰۹ تومان میتواند احتمالا” بسوی سقف قبلی در محدوده ۳۸۰ تومان و سپس سقف کانال پیشروی کند…

حد ضرر کوتاه مدت سهم ۲۲۹ تومان است …

 

 توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

بالبر