تولید محور خودرو

خمحور روند نزولی ۱۰ ماهه را در نمودار روزانه شکسته و به مقاومت ابر کومو وارد شده است و همچنین روی ۲۲۵ تومان پولبک به خط روند شکسته شده تکمیل شده و مادامی که بالای ۲۲۵ تومان معامله و تثبیت شود احتمال عبور از مقاومت ۲۷۰ تومان و پیشروی بسوی مقاومتهای بالاتر وجود دارد …

حد ضرر سهم ۲۰۶ تومان است و مقاومت ها در چارت مشخص شده است …

 توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.