کمک فنر ایندامین

خکمک با دور زدن مقاومت ابرکومو در حال خروج از این تراکم است و در صورت تثبیت قیمت بالای ۹۳ تومان احتمالا” در ابتدای موج صعودی دیگری خواهد بود …

این سهم که در محدوده ۹۰ تا ۹۳ تومان روی خط روند صعودی بلند مدت حمایت دارد در صورت تثبیت قیمت بالای ۹۳ تومان و عبور از مقاومت ۱۰۳ تومان بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان خواهد کرد، با رعایت حد ضرر ۸۵ تومان برای خرید مناسب ارزیابی میشود…توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

خکمک