سهگمت و افزایش حجم معاملات

سیمان هگمتان

سهگمت در این هفته با افزایش حجم معاملات مواجه شد و درانتهای هفته نیز با صف خرید بسته شد … تحلیل تکنیکال این سهم را بررسی میکنیم:

در نمودار تایم فریم هفتگی  این سهم مشاهده میشود که بعد از خروج از کانال نزولی تا محدوده ۳۱۶ تومان رشد داشته و سپس وارد اصلاح شده است که این اصلاح تا روی ۲۱۰ تومان ادامه داشته و در این قیمت پولبک به کانال نزولی تکمیل شده و کف جدید ساخته است …

اکنون طی دو هفته اخیر که طبق تحلیل شاخص سیمان نقدینگی به گروه سیمان سرازیر شده ، این سهم نیز به نظر موج صعودی جدیدی را آغاز کرده بطوریکه اگر روند نزولی در تایم هفتگی شکسته شود انتظار میرود که شاهد رشد خوبی در این سهم باشیم …

در حال حاضر حمایت سهم  محدوده ۲۳۵ تومان است و در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۵۷ تومان پیش بینی میشود که روند نزولی در تایم فریم هفتگی شکسته شود و قیمت سهم بسوی مقاومتهای بالاتر که در چارت مشخص شده پیشروی کند…

اولین مقاومت مهم سهم ۳۲۰ تومان است و در صورت عبور قیمت از این مقاومت ، ۳۷۰ و ۴۲۰ تومان مقاومتهای بعدی هستند…

بنابر این خرید سهم در نوسان های منفی احتمالی تا روی حمایت با حد ضرر ۲۱۰ تومان مناسب ارزیابی میشود…

سهگمت