سرود در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۵۵ تومان از کانال نزولی در تایم فریم هفتگی خارج خواهد شد و در اینصورت اولین هدف محدوده ۲۰۰ تومان خواهد بود …

حمایت سهم ۱۴۳ تومان ومقاومتها در چارت مشخص شده است …

 توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

سرود