شاخص سیمان (بروز رسانی)

شاخص صنعت سیمان

شاخص سیمان در آستانه خروج از رونداصلاحی

در تحلیل قبلی شاخص سیمان که در تاریخ ۱۷ تیرماه انجام شد گفتم که این شاخص در تایم هفتگی روی خط روند صعودی بلند مدت قرار دارد و با توجه به اینکه اکثر نمادهای این گروه روی حمایت های مهم قرار دارند و مناسب خرید هستند احتمال نوسان مثبت در این گروه وجود دارد ….  این تحلیل هنوز در صفحه اول سایت در دسترس است ..

همانگونه که در روزهای اخیر شاهد بودیم ورود نقدینگی به این گروه کاملا” محسوس بوده و اکثر نمادهای این گروه نوسان مثبت ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشتند و در حال حاضر شاخص این گروه در تایم فریم هفتگی از نظر تراکم زمانی به انتهای اصلاح رسیده و آماده شکست روند نزولی و اصلاحی است …

بنابر این نوسان های منفی در نمادهای این گروه بخاطر برخورد قیمت به مقاومتهای کوتاه مدت است که معمولا” بدلیل خروج نوسانگیران و کوتاه مدتی ها کاملا” طبیعی و قابل انتظار است و نوسان های منفی تا روی حمایت ها برای کسانی که جا مانده اند و با تحلیل قبلی خرید نداشتند می تواند فرصت خرید باشد…

شاخص سیمان1