شیراز و افزایش محسوس تقاضا

پتروشیمی شیراز

شیراز قبل از رسیدن به حمایت ۱۹۰ تومان با افزایش تقاضا و صف خرید مواجه شد و طی سه روز اخیر با صف خرید تا محدوده ۲۱۰ رشد کرد و امروز علیرغم اینکه بارها صف خریدش عرضه شد  ولی همچنان قدرت خریدار خودنمایی می کرد … اندیکاتور ها نیز در وضعیت مناسبی برای صعود هستند..

نوسان های منفی احتمالی روی ۲۰۰ تومان  با حد ضرر ۱۹۰ تومان مناسب خرید است و مقاومتها در چارت مشخص شده است …

 توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

شیراز