فروس و ۸۵ درصد بازدهی!

فروسیلس ایران

فروس در تاریخ ۱۶ بهمن ماه گذشته در محدوده ۱۷۳ تومان توصیه به خرید شد و در کمتر از شش ماه بدون احتساب سود ۷۵ ریالی مجمع ، بیش از ۸۵ درصد سود در اثر رشد قیمت داشته است  و اگر بتواند الگوی پروانه را تا ۳۵۰ تومان تکمیل کند این سود به ۱۰۰ درصد خواهد رسید…

در نمودار تعدیل شده این سهم مشاهده میشود که اولین هدف الگوی باترفلای در تایم فریم هفتگی محدوده ۳۵۰ تومان است و مادامی که قیمت سهم بالای سقف قبلی یعنی ۳۰۵ تومان تثبیت شود هدف ۳۵۰ تومان احتمالا” قابل تحقق خواهد بود … در صورتیکه این سهم بتواند از مقاومت مهم ۳۵۰ تومان عبور کند هدف بعدی محدوده ۴۰۰ تومان است که البته باید بررسی شود…

در حال حاضربا توجه به رشد شارپ قیمت سهم، خرید سهم پر ریسک ارزیابی میشود و سهامداران نیز برای شناسایی سود باید عرضه و تقاضا را در محدوده ۳۵۰ تومان زیر نظر داشته باشند….

فروس