سرامیک های صنعتی اردکان

کسرا  که در تایم فریم هفتگی روی ۳۰۰ تومان کف سه قلو ساخته است مادامی که این حمایت را از دست ندهد بزودی باید روند نزولی را بشکند . میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نیز بزودی در ۳۰۰ تومان با قیمت مماس میشود…

این سهم در صورتیکه بالای ۳۲۵ تومان معامله شود روند نزولی را خواهد شکست و در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۵۰ تومان و عبور از مقاومتهای ۳۸۵ و ۴۰۷ تومان از کانال نزولی نیز خارج میشود و در این صورت اولین هدف محدوده ۵۲۰ تومان خواهد بود…

حجم معاملات سهم نیز نسبت به میانگین حجم ماه ، در روز های گذشته افزایش داشته است

 

کسرا